ReflexZonePraktijk

Nella


E

info@reflexzonepraktijknella.nl

T

 06 818 079 71
Pater Petrusstraat 21
5423 SV Handel

www.reflexzonepraktijknella.nl


KvK  57853592

Privacy en Klachtenregeling
PrivacyVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg, waarin gegevens opgenomen worden over uw gezondheid en de behandeling. Het is een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO om een dossier aan te leggen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld een huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekent:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnotaOp de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

KlachtenregelingBij het verlenen van goede zorg past ook een juiste omgang met (signalen van) onvrede. Als VNRT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de VNRT, deze beroepsorganisatie heeft daartoe een klachten regelement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede , ervaren tekorten of klachten beschreven staan.


Een klacht en wat nu?


Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op de website van de VNRT ,

www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling

.


© 2013 ReflexZonePraktijk Nella | Design by

YamDesign.nl